درباره ما

درباره ما

شركت صنعتي تبادل كار سازنده كويل هاي حرارتي و برودتي ، اواپراتور هاي سردخانه ، كاندنسرهاي هوائي ، برج هاي خنك كننده (فلزي و فايبر گلاس) ، يونيت هيتر و مبدل هاي پوسته لوله اي است.

شركت صنعتي تبادل كار سازنده كويل هاي حرارتي و برودتي ، اواپراتور هاي سردخانه ، كاندنسرهاي هوائي ، برج هاي خنك كننده (فلزي و فايبر گلاس) ، يونيت هيتر و مبدل هاي پوسته لوله اي است.

براي اطلاعات بيشتر به سايت اصلي به آدرس www.tabadolkar.com مراجعه نمائيد.

شركت تبادل كار بجز در امر توليد در كارهاي آموزشي نيز فعال است و از سال 1379 دوره هاي آموزشي تخصصي در رابطه با سيستم هاي برودتي را براي علاقمندان ارائه مي دهد.

تمامي دوره ها در محل شركت تبادل كار برگزار مي شود. در صورت درخواست موسسات و شركت ها مي توان دوره را در محل آنها نيز برگزار كرد (فقط تهران و حومه).

امكانات آموزشي شامل ويدئو پرژكتور و برد هوشمند است.

براي همه دوره ها جزوه آموزشي چاپ شده در اختيار كارآموزان قرار مي گيرد.

ليست فعاليت هاي آموزشي شركت تبادل كار :

1- اجراي سمينار آموزشي در مجتمع قطارهاي مسافربري رجا - 1382

2- اجراي دوره آموزشي در مجتمع فولاد مباركه اصفهان - 1384

3- اجراي دروه آموزشي براي دانشجويان دانشگاه مهاجر اصفهان- 1384

4- اجراي دوره آموزشي در دانشگاه خليج فارس بوشهر - 1385

5- اجراي دوره آموزشي در مجتمع فولاد آلياژي يزد - 1385

6- اجراي دوره آموزشي در داروسازي زكرياي تبريز - 1386

7- اجراي دوره آموزشي براي دانشجويان دانشگاه شهيد رجائي لويزان – 1386

8- اجراي دوره آموزشي در مجتمع صنعتي اسفراين - 1386

9- اجراي دوره آموزشي براي شركت Danfoss در ايران - 1386

10- اجراي دوره آموزشي (تبريد پيشرفته) براي دانشجويان دانشگاه شهيد رجائي لويزان -1387

11- اجراي دوره آموزشي در صنايع شيرودي – 1387

12- اجراي دوره آموزشي براي مهندسين و تعميركاران فروشگاه زنجيره اي شهروند - 1389

13- اجراي كارگاه آموزشي در سومين كنفرانس بين المللي سرمايش، گرمايش و تهويه مطبوع در تهران (1390) ) بهينه سازي کارکرد و افزايش طول عمر دستگاههاي برودتي به روشهاي ساده)

14- اجراي كارگاه آموزشي در چهارمين كنفرانس بين المللي سرمايش، گرمايش و تهويه مطبوع در تهران (1391) (مبردها و جايگزين هاي R22)

15- اجراي كارگاه آموزشي در پنجمين كنفرانس بين المللي سرمايش، گرمايش و تهويه مطبوع در تهران (1393) (مشکلات موجود در سرمايش سالن هاي ديتا)

16- اجراي كارگاه آموزشي در ششمين كنفرانس بين المللي سرمايش، گرمايش و تهويه مطبوع در تهران (1394) (باورهاي غلط ، بايد ها و نبايد ها در سيستم برودتي)

17- اجراي كارگاه آموزشي در ششمين كنفرانس بين المللي سرمايش، گرمايش و تهويه مطبوع در تهران (1394) (اصول كاركرد و انتخاب شير انبساط در سيستم برودتي)

18- اجراي دوره آموزشي در شركت خدمات انفورماتيك (بانك مركزي) - 1391

19- اجراي دوره آموزشي براي مهندسين پتروشيمي امير كبير - 1391

20- اجراي دوره آموزشي براي مهندسين دخانيات قشم – 1391

21- اجراي دوره آموزشي از طرف سازمان ملل در مركز تربيت مربي فني و حرفه اي كرج اسفند 1391

22- اجراي سمينار "بهينه سازي سيستم تبريد" در اتاق بازرگاني ايران و آلمان شهريور 1392

23- اجراي دوره آموزشي مهندسي تبريد در آموزشگاه كاشانه تهران – دي ماه 1392

24- اجراي دوره آموزشي مهندسي تبريد در آموزشگاه كاشانه تهران – دي ماه 1393

25- اجراي دوره آموزشي تخصصي سيستمهاي برودتي و عيب يابي سيستم از سال 1379 در محل شركت تبادل كار

26- اجراي دوره هاي آموزشي در اتحاديه صنف برودتي تهران از سال 1387

به ياد داشته باشيد كه "تجربه اول امتحان مي گيرد". عمر ما كوتاه است پس از همه لحظات آن استفاده كنيد و با آموزش صحيح، عمر كاري خود را بهينه سازيد.