نرم افزار
نرم افزار محاسبه قطر لوله كشي تبريد-QPIPE

به كمك اين نرم افزار مي توانيد قطر لوله هاي مكش ، دهش و مايع در سيستم تبريد تراكمي را محاسبه كنيد. اين نرم افزار قابليت محاسبه با مبردهاي R22 , R134a, R502 , R404A , R407C , R410A را دارد.

انواع اتصالات و شير آلات استفاده شده در سيستم برودتي را مي توان در اين نرم افزار تعريف كرد.

در صورتي كه سيستم كنترل ظرفيت داشته باشد و اگر براي برگشت روغن در ظرفيت هاي پائين مشكلي ايجاد شود اين نرم افزار سيستم لوله كشي Double-Riser را پيشنهاد مي دهد.

اطلاعات وارد شده و محاسبه شده را مي توان به صورت گزارش چاپ نمود.

اين نرم افزار با قفل سخت افزاري ارائه مي شود.

برنانه نويسان : زاره انجرقلي - نژده انجرقلي

قيمت فروش : 80.000.000 ريال

دانلود