كتاب
كتاب تبريد - اصول و روش ها

كتاب "تبريد؛ اصول و روش ها" توسط انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب به چاپ رسيد. اين کتاب که تاليف دکتر فرزاد جعفر کاظمي، عضو هيات علمي اين واحد مي باشد در هشت فصل مطابق با سر فصل مصوب درس«طراحي سيستمهاي تبريد و سرد خانه» و با استفاده از آخرين اطلاعات موجود در صنعت تبريد تدوين شده است، اطلاعات مورد نياز دانشجويان و کارشناسان رشته هاي مرتبط به طريقي آسان، همراه با شکل در دسترس قرار مي گيرد و مثال‏ها و پروژه هاي پيشنهادي در فصل هاي مختلف، علاوه بر کمک به درک بهتر دانشجو، او را با مسائل کاربردي آشنا مي کند.

از جمله وجوه تمايز اين کتاب با ساير کتب مشابه موجود مي توان به استفاده از جديدترين اطلاعات و قوانين در صنعت تبريد ، توجه همزمان به مسائل تئوري و عملي ، اطلاعات به روز در مورد مبردهاي جديد، توجه ويژه به کاهش مصرف انرژي در سيستم هاي برودتي ، معرفي نرم افزارهاي کاربردي و ارائه پروژه هاي مختلف در پايان هر فصل اشاره کرد.

978-964-223-850-7 ISBN

قيمت كتاب : 54.000 ريال

دانلود