فیلم هاي آموزشی
فیلم هاي آموزشی سردخانه ، یخچال ،کولر گازي ، پکیج دیوار و ماشین لباسشوئی

براي ثبت نام و استفاده از این سامانه آموزش مجازي به سایت

rahjou.com

مراجعه کنید.

با ارائه کد تخفیف T1KA033NN000 از 10 %تخفیف ویژه برخوردار شوید.