نرم افزار
نرم افزار محاسبه بار برودتي سردخانه QCOLD

به كمك اين نرم افزار مي توانيد بار برودتي سردخانه را به راحتي محاسبه نمائيد. قابليت هاي اين نرم افزار به شرح ذيل است :

1- محاسبه بار ديوارها

2- محاسبه بار تعويض هوا

3- محاسبه بار محصول

4- محاسبه بار هاي متفرقه

5- ليست مواد و عايق هاي ديوار

6- ليست محصولات (گوشت - ميوه - سبزيجات - متفرقه)

7- امكان اضافه كردن عايق هاي ديگر

8- امكان اضافه كردن محصولات ديگر

9- امكان ذخيره اطلاعات پروژه به صورت فايل

10- انتخاب اواپراتور و كاندنسر هوائي از محصولات تبادل كار

11- چاپ كليه اطلاعات وارد شده و محاسبه شده به صورت گزارش

اين نرم افزار با قفل سخت افزاري و دفترچه راهنماي فارسي ارائه مي شود. برنامه نويس ها : زاره انجرقلي - نژده انجرقلي

قيمت فروش : 80.000.000 ريال

دانلود