آموزش
سيستم هاي برودتي

اين دوره از ابتداي مفهوم برودت شروع مي شود و كليه قسمت هاي سيكل توضيج داده مي شود. مطالب اين دوره كاملا عملي است و علاقمندان مي توانند به راحتي با اين دانش در صنعت تبريد مشغول به فعاليت شوند. مطالب مورد بحث در ايت دوره به شرح ذيل است:

1-اصول اوليه سيستم تبريد تراكمي

2-ايمني

3-كف سازي سردخانه

4-محاسبه بار برودتي سردخانه و چيلر

5-انتخاب دستگاههاي اصلي – مقايسه اقتصادي

6-مبردها و روغن

7-كنترل فشار كاندنسر

8-آشنائي با قطعات ديگر

9-كاركرد شير انبساط ترموستاتيكي

10-حفاظت كمپرسور

11-سيستم دو مرحله

12-لوله كشي - محاسبه قطر لوله ها – روشهاي لوله كشي

13-آشنائي با سيستم آمونياك (گردش مايع)

14-آشنائي با سيستم جذبي

15-آشنائي با هيت پمپ

16-وكيوم

17-عيب يابي سيستم تبريد تراكمي

در قسمت آخر كه عيب يابي سيستم است ، بعد از آموزش و طبقه بندي عيوب ، به كمك يك نرم افزار كامپيوتري سيكل در حال كار شبيه سازي مي شود و كارآموزان مي توانند عيب برودتي را تشخيص دهند.

مدرس : زاره انجرقلي زمان : پنجشنبه 8.5 صبح الي 12.5 ظهر شهريه : 40.000.000 ريال مدت دوره : 7 جلسه 4 ساعته

دانلود