نرم افزار
نرم افزار بالانس سيستم تبريد تراكمي-BMaster

به كمك اين نرم افزار مي توان سيكل برودتي را بالانس كرد. معني بالانس : وقتي براي يك سيستم برودتي دستگاه هاي اصلي انتخاب مي شود، حتما اين دستگاه ها از نظر ظرفيتي با يكديگر دقيقا برابر نيستند. اين اختلاف باعث مي شود كه در زمان راه اندازي اختلافي در دماي تبخير و تقطير نسبت به اعداد طراحي ايجاد شود.

به كمك اين برنامه مي توان اطلاعات هر كدام از دستگاه هاي انتخاب شده از كاتالوگ سازنده را وارد نمود و در نهايت كاركرد كلي سيستم را به صورت واحد مشاهده كرد يعني دماي تبخير و تقطير نهائي را محاسبه كرد.

اين برنامه با كمپرسورهاي پيستوني كار مي كند و مي تواند سيستم دو مرجله را نيز بالانس كند. همچنين قابليت كار با اواپراتور هوائي و آبي و كاندنسر هوائي و آبي و يا تلفيقي از آنها را دارد.

يكي ديگر از امكانات بسيار خوب اين نرم افزار اين است كه مي تواند دماهاي مورد نياز براي فرمان كنترل ظرفيت را محاسبه كند.

اين نرم افزار قابليت ارائه كليه نمودارهاي سيستم به صورت گرافيك را نيز دارد.

اين نرم افزار با قفل سخت افزاري ارائه مي شود.

برنامه نويسان : زاره انجرقلي - نژده انجرقلي

قيمت فروش : 80.000.000 ريال

دانلود