آموزش
كارگاه عملي تابلو برق سردخانه و چيلر

پيش نياز اين كارگاه عملي ، دوره آموزشي تابلو برق سردخانه و چيلر است.

در اين كارگاه مدار هاي فرمان و قدرت يك سيستم برودتي ، به كمك يك دستگاه مخصوص شبيه سازي مي شود. كارآموزان در اين دوره مي توانند مدار هاي زير را به صورت عملي اجرا كنند.

1- مدار فرمان و قدرت كنتاكتور

2- مدار ستاره و مثلث

3- مدار دو ضرب

4- مدار Pump-Down

5- مدار ديفراست

6- مدار Winter Start

حداكثر كارآموزان در اين كارگاه دو نفر مي باشد.

مدرس: مهرزاد ظهيري هاشمي زمان : پنجشنبه 2 بعد از ظهر يا جمعه 9 صبح شهريه: 3.500.000 ريال مدت : 1 جلسه 5 ساعته

دانلود